Meme karsinomlarında Ki 67 ve kaspaz immünohistokimyasının ilişkisi


KAYMAKÇI F. D. , MOLLAMEMİŞOĞLU H., ASLAN G., ERGÖNÜL B., ÖZKAN N. , UĞURLU M. Ü. , ...More

21.Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey