Moment tabanlı görüntü normalleştirmenin DCT ve DWT uzayında yapılan damgalama yöntemlerinin kapasitesine etkisinin analizi


KAZAN S., VURAL C.

Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 22 - 24 April 2010 identifier