Yaratan Bilmezse Kim Bilir İbn Sînâ ya Göre Allah ın Cüzîleri Bilmesi


ACAR R.

İslâm Araştırmaları Dergisi, vol.13, 2005 (Peer-Reviewed Journal)