Konjenital nötropeni ile ilişkili ELANE ve HAX1 gen mutasyonlarının Türk toplumunda sıklıklarının araştırılmas


Mercan S., Bilge Ö., Çağrı G., KARAMAN S., AYDOĞDU S., Ayça K., ...More

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey