Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri Arşivleri ve İşbirliği Alanları


BAYIR D., KARATEPE R. T.

Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri, İstanbul, Turkey, 10 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Türkiye üniversitelerinde birbirine benzeyen isimlerle kurulan ve halen kurulmaya devam eden kadın araştırmaları merkezlerinin yönetmelikleri incelendiğinde, çoğunun amaçları ve faaliyet alanları arasında, arşiv oluşturmak ve kadın konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak da vardır.

Yapılan literatür araştırmasında, mevcut çalışmaların genellikle merkezlerin önemi, faaliyetleri ve sorunları üzerinde yoğunlaştığı ancak arşivleri ve bilgi-belge alanında yapmaları gereken işbirliği çalışmaları konusunda bilgi vermedikleri ve öneriler sunmadıkları görülmüştür.

Bu bildiride, adı geçen merkezlerin resmî belgeleri dışında kalan; merkezin özel arşivi olarak adlandırılabilecek malzemenin, oluşturulacak bir ortak veri tabanı ile uluslararası standartlara uygun düzeyde tanımlanması, korunması ve açık erişim ilkeleriyle uyumlu olarak kullanıcıların hizmetine sunulması ele alınacaktır.