Hepatektomi ameliyatında damar içi sıvı hacminin “PLETH VARİABİLİTY INDEX (PVI)” ile değerlendirilmesi


Özen M., BİLGİLİ B. , AYKAÇ Z. Z.

52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey