Klasik Türk Şiirinde pâreye at-/atıl- Deyimi Üzerine


TAŞ H.

Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyum, 12 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper