Nadir bir iskelet displazisi: Piknodizostoz tanısı alan iki kız kardeş


ALAVANDA C. , GEÇKİNLİ B. B. , ARSLAN ATEŞ E., POLAT H. , SÖYLEMEZ M. A. , GÜNEY A. İ. , ...More

4. Ulusal Çocuk genetik kongresi, Turkey, 25 - 27 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey