Ana sınıfı öğrencilerine uygulanan beden güvenliği eğitim programının etkinliği


SEZER BALCI A. , KOLAÇ N. , KOCABAŞ S., YAŞAR S., GÜRSOY T.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.3, pp.414-441, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
  • Page Numbers: pp.414-441

Abstract

Giriş: Erken çocukluk dönemindeki çocuklar beden güvenliklerini tehdit eden sosyal, fiziksel ve çevresel risklere karşı daha savunmasız ve risk grubundadır. Bu dönemdeki çocuklara beden güvenliklerini nasıl korumaları gerektiğinin öğretilmesi önemlidir. Bu çalışma ana sınıfı öğrencilerine uygulanan beden güvenliği eğitim programının etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ön-son test kontrol gruplu, randomize olmayan deneysel modeldedir. Yöntem: Örneklem büyüklüğü G*power güç analizi programı ile hesaplanmıştır. Buna göre, %80 güç, %5 hata payı ile her bir grupta 34’er kişinin (toplam 78 öğrenci) örnekleme alınması gerektiği hesaplandı. Çalışma 80 öğrenci ile tamamlandı. Veriler, kişisel bilgi formu ve beden güvenliği bilgi anketi ile toplandı. Çalışmaya başlamadan ailelerden yazılı onam alındı. Her biri 25 dakika süren 5 oturumluk program, 40 kişilik deney grubuna 5 haftada uygulandı. Kontrol grubu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Verilerin analizinde ki kare testi ve McNemar testi kullanıldı. Bulgular: Eğitim alan gruptaki çocukların “bulduğun ilaçları anne/baba ya da öğretmene söylemeden içer misin” sorusuna verdikleri ön-son testleri yanıtları arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Eğitim alan gruptaki çocukların “yanında bir büyük (anne, baba, akraba) olmadan deniz ya da havuza tek başına girer misin?” ve “suyla oynar mısın?” sorularına ön-son test cevapları arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Eğitim alan grubun “evde tek başınayken, tanımadığın biri kapıyı çalarsa açar mısın?” ve “okul ya da ev dışında tanımadığın kişi seninle oyun oynamak için çağırırsa gider misin?” ön-son test cevapları arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Kontrol grubunda çocukların tüm sorulara verdikleri ön test ve son test doğru/yanlış cevap yüzdeleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak beden güvenliği eğitimi öğrencilerin zehirlenme, yabancılarla iletişim ve boğulmalar konusunda bilgilenmesinde etkili olmuştur.

Anahtar kelimeler: Çocuk, beden, güvenlik, eğitim