The Key of Digital Era: Big Data


Creative Commons License

Ekizler H.

in: Business Applications in the Axis of Digital Transformation, Muazzez Babacan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.79-95, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.79-95
  • Editors: Muazzez Babacan, Editor

Abstract

20. Yüzyıl’ın sonundan itibaren önlenemez şekilde başlayan teknolojik devrim ile birlikte tüm disiplinler ve sistemler de kendilerini güncelleyerek bu çağa ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Dünya çapında ağ (World Wide Web-www), mühendislik uygulamaları ve bilimsel çalışmalar, işletmeler, nesnelerin interneti ve sosyal medyanın da katkısıyla, dünyada her gün 2,5 kentilyon (2,5x1018) bitlik inanılmaz büyüklükte veri üretilmekte ve bu miktar katlanarak artmaktadır. Bu verilerin büyük bir kısmı anlamsız veri olarak nitelendirilirken ihtiyaç duyulan, faydalı bilgi barından veri miktarı maalesef oldukça küçük bir pay oluşturmaktadır. Çünkü bu büyük veri yağmurunda tümünün anlaşılması ve otomatik olarak düzenlenmesi mümkün değildir. Öneminin sürekli olarak arttığı, işletmelerin ve devlet kurumlarının büyük bütçeler ayırarak sakladığı ham ya da işlenmiş bu veriler, günümüzde hala tam anlamıyla verimli olarak kullanılamamaktadır. Saklanan verilerin yalnızca %5’i anlamlı ve işe yarayan bilgiye dönüştürülebilmiştir.

Büyük veri kavramının bir anda bu kadar trend olması ve önemli hale gelmesi birçok işletme yöneticisi, devlet planlamacıları ve akademisyenleri hazırlıksız yakalamıştır. Geçmişte yeni teknolojik gelişmeler teknik ve akademik camiada ele alınarak, kavramların tüm boyutları ile incelenmesinin ardından uygulama aşamasına gelirken; büyük veri teknolojilerinin hızlı şekilde evrilmesi ve özel sektörün bu konuya büyük ilgi duyması ile akademik alanda bu konunun gelişip olgunlaşması için çok az bir zaman bırakılmıştır. Çeşitli kaynaklarda büyük veri ile ilgili bilgiler yer almasına rağmen, kavramı farklı perspektiflerden ele almış, güncel örnek ve rakamları içeren çalışmalar yeterli değildir. Bu nedenle bu çalışmada, büyük veri kavramı, bulut teknolojisi ve büyük veri analitiği incelenmiş, uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır.