HAYVAN TEMASI SONRASI GELİŞEN CİLT TÜBERKÜLOZU OLGUSU


SOYSAL A., AKKOÇ G., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , KARAASLAN A., ATICI S., YAKUT N. , ...More

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey