Bis [3-metilbütil-4 metoksifenilditiyofosfonato Ni(II)], C24H36NiO2P2S4 ve [Bispiridin (bis-3-metilbütil-4-metoksifenil ditiyofosfonato Ni(II)I] bileşiklerinin sentezi ve X ışını kırınımı yöntemi ile molekül ve kristal yapıların belirlenmesi


Çelik Ö., Özcan Y., Sağlam E. G. , Yılmaz H., Ide S.

I. Ulusal Kristallografi Toplantısı, Samsun, Turkey, 22 - 24 April 2004, vol.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Samsun
  • Country: Turkey