Ebû Hanife Hayatı, Şahsiyeti ve Etkileri


Kahraman A.

Plural Publications, Munich, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Plural Publications
  • City: Munich
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Eser önsöz, giriş, dört bölüm, ekler ve sonuçtan müteşekkildir. Girişte Ebû Hanîfe’nin yaşadığı dönem ve çevresi anlatılmaktadır. Birinci bölümde “Ebû Hanîfe’nin Hayatı” başlığı altında soyu ve ailesi, hocaları ve tahsil hayatı, siyasî duruşu ve çektiği işkenceler, Ebû Hanîfe’nin kişiliği, vefatı, öğrencileri ve eserleri ele alınmaktadır. “Ebû Hanîfe’nin Düşüncesi” adını taşıyan ikinci bölümde, Ebû Hanîfe’nin kelâm, tefsir, hadis, tasavvuf ve fıkıh düşüncesine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde “Ebû Hanîfe’nin Mezhep İmamlığı ve Mezhebi” başlığı altında mezhep imamı olarak tanınması ve mezheplerin oluşması, mezhebinin temel özellikleri ve oryantalist literatürde Ebû Hanîfe algısı anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde Ebû Hanîfe’nin günümüze etkileri ele alınmakta; Ekler kısmında ise Ebû Hanîfe’ye ait özlü sözler ve bazı vasiyetler yer almaktadır.