A Comparatıve Study of Work (Job) Ethıcs Attıtudes of Accounting and Sales Management Students Trough Factor Analysıs (Faktör Analizi Yöntemiyle Muhasebe ve Satış Yönetimi Öğrencilerinin İş Ahlakı-Etiği- Tutumları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma)


YALÇIN F. A. , AYBOĞA M. H. , ÇİLİNGİRTÜRK A. M.

Ethics, Nottingham, United Kingdom, 1 - 03 April 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nottingham
  • Country: United Kingdom