Kritik hastalarda intravasküler volüm durumunun kollapsibilite indeksiyle değerlendirilmesinde internal juguler ven inferior vena kavaya alternatif olabilir mi?


HALİLOĞLU M., BİLGİLİ B. , KARARMAZ A. , CİNEL İ. H.

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2015, Turkey, 2 - 06 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey