Akut elbilek travmasında distal radius ve karpal kırık sıklığının radyografi ve BT ile değerlendirilmesi


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T., CANSÜ C. E., KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes