YÜKSEK HASSASİYETLİ KAYAN NOKTA SAYI HESAPLAMALARINDA BULUT TEMELLİ QUANTUM BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PLATFORMLARININ KULLANIMI


Creative Commons License

Genç H. H. , Aydın S. , Erdal H.

4. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.3, pp.387-397

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.387-397

Abstract

A series of radical changes have occurred in computer technologies since 1940s when the first relay computer appeared. In the 50s, the first transistor computers and in almost the same period integrated circuit (IC) computers emerged. For many years there was the idea of realizing quantum computers on the axis of the principle of simulating nature, which has been expressed in academic environment for many years. At the end of 90s, first working 2-qubit quantum computer was used to solve Deutsch's problem. After that, the development of high qubit practical quantum computers continued at an increasing speed. Programming of computers and types of programming languages have also continuously improved since first practical programming language Plankalkül. In engineering education and design, floating point calculations and algorithms are of special importance. Since the 2010s when the first practical applications of cloud-based programming platforms began to emerge, programming of quantum computers has also developed in accordance with this process. In this paper, using of IBM Qiskit cloud-based quantum computer programming platform for some high precision calculations has been researched comparatively with other popular programming languages.

Bilgisayar teknolojilerinde, ilk röleli bilgisayarın görüldüğü 1940'lardan bu yana bir dizi köklü değişim gerçekleşmiştir. 50'lerde, ilk transistörlü bilgisayarlar ve hemen ardından da entegre devre temelli bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar boyunca akademik çevrelerde de ifade edilen, doğayı simüle etme ilkesinin ekseninde kuantum bilgisayarları gerçekleştirme fikri süregelmiştir. 90'lı yılların sonunda, Deutsch problemini çözmek için ilk işler 2-kübitlik kuantum bilgisayarı aktif olarak kullanılmıştır. Bundan sonra, yüksek kübitli pratik kuantum bilgisayarların gelişimi artan bir hızda devam etmiştir. Bilgisayarların programlanması ve programlama dilleri türleri de ilk pratik programlama dili Plankalkül'den bu yana sürekli gelişme göstermiştir. Mühendislik eğitimi ve tasarımında, kayan nokta hesaplamaları ve algoritmaları özel bir öneme sahiptir. Bulut tabanlı programlama platformlarının ilk pratik uygulamalarının ortaya çıkmaya başladığı 2010'lardan bu yana, kuantum bilgisayarların programlanması da bu sürece uygun olarak gelişme göstermiştir. Bu çalışmada, bazı yüksek hassasiyetli hesaplamalar için IBM Qiskit bulut tabanlı kuantum bilgisayar programlama platformu kullanımının, diğer popüler programlama dilleriyle karşılaştırmalı olarak incelemesi sunulmuştur.