Adolesanlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


YILDIZ H.

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey