Dihidrorhodamin Testinde Yanlış Pozitiflik ile Tanınan Bir MPO Eksikliği Olgusu


Başer D., BARIŞ S. , Türe Özdemir F., ÖĞÜLÜR İ. , Kasap N., Bilgiç Eltan S., ...More

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey