BAMBU ELYAFIN REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMASI VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Büyükakıncı B. Y. , Sökmen N., Öner E.

XII. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.94-100

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94-100

Abstract

Rejenere selülozik bir elyaf olan bambu elyafın anti bakteriyel, kolay boyanabilirlik, yumuşak tutum gibi özellikleri nedeniyle tekstilde kullanım alanı gittikçe artmaktadır.

            Bu çalışmada, rejenere selüloz bambunun performans özelliklerini incelemek amacıyla, % 100 bambu elyaf ve iplik numuneleri kullanılmış, bu numuneler ön işlem uygulanarak ve uygulanmadan reaktif boyarmaddeler ile atmosferik ortamda boyanmıştır. Boyama işlemi yapıldıktan sonra boyamanın tekrarlanabilirliği, boyanmış materyalin renk haslık ve mekanik özellikleri incelenmiş, boyama öncesinde bambu numunelerine uygulanan pişirme - ağartma işlemlerinin boyamaya etkisi araştırılmış ve performansları değerlendirilmiştir. Ön terbiye işlemleri uygulanmış ve uygulanmamış tüm bambu elyaf numunelerinin enine kesit ve boyuna görüntüleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile de görüntülenmiştir.                                              Yapılan çalışmalar sonucunda, ön işlem uygulanarak ya da uygulanmadan boyanan numuneler arasında renk verimliliği ve mekanik özellikleri açısından belirgin bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Bambu materyalin ön terbiye işlemleri yapılmaksızın boyanması sonucunda, kimyasal madde, zaman ve maliyet açısından önemli ölçüde tasarruf edileceği düşünülmektedir.