Olgusal ve Düşsel Gerçekliğin Kozmogonik Portreleri: Frida Kahlo’nun İmgeleminde Biyolojik ve Ruhsal Acının Anatomisi


KAPLAN İLHAN F. N., KAPLAN A. B.

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017 (Peer-Reviewed Journal)