Gerekçeli Ceza Kanunları


Artuk M. E., Gökcen A., Alşahin M. E., Çakır K.

Adalet Yayınevi, 2022

 • Publication Type: Book / Vocational Book
 • Publication Date: 2022
 • Publisher: Adalet Yayınevi
 • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

“Gerekçeli Ceza Kanunları” isimli çalışmamızın 19 uncu baskısının tükenmesi ve ceza mevzuatında yaşanan değişiklikler sebebiyle bu baskının yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Kitapta, 09.09.2019 tarihine kadar mevzuatta yapılmış olan değişiklikler dikkate alınmış ve metne işlenmiştir.

 • Türk Ceza Kanunu 
 • 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
 • Ceza Muhakemesi Kanunu 
 • 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
 • Kabahatler Kanunu 
 • Çocuk Koruma Kanunu 
 • Adlî Sicil Kanunu 
 • Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 
 • Terörle Mücadele Kanunu 
 • Tanık Koruma Kanunu 
 • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
 • Basın Kanunu 
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu 
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Cezai Hükümler) 
 • Sermaye Piyasası Kanunu (Cezai Hükümler) 
 • Bankacılık Kanunu (Cezai Hükümler) 
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 
 • Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik 
 • Suç Eşyası Yönetmeliği 
 • Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği