Kutsal Dinlere Mahsus Bir Temizlik Şekli Gusül Abdesti


Kahraman A.

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, vol.3, no.6, pp.21-48, 2006 (Peer-Reviewed Journal)