T1 MESANE ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA MUSKULARIS MUKOZA VASKÜLER PLEKSUSUNA TÜMÖRİNVAZYONUNUN HASTALIK SONUÇLARINA OLAN ETKİSİ


ŞAHAN A., GERİN F., GARAYEV A., BOZKURTLAR E. , TİNAY İ. , TÜRKERİ L.

2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey