AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE ASV VE PSV-SIMV MODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


YALÇIN A., GÜVEN P., OLGUN YILDIZELİ Ş. , ERYÜKSEL S. E. , KARAKURT S.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ 2014, Turkey, 2 - 06 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey