Kemik Doku Mühendisliği için HA Kaplamalı G0 / PCL 3D Baskı İskelesinin Üretimi ve Karakterizasyonu


Creative Commons License

Korkmaz H. , Ekren N. , Oktar F. N. , Terzi Ü. K.

International work-conference on Bioinformatics and biomedical engineering, Granada, Spain, 8 - 10 May 2019, pp.218-228

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Granada
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.218-228

Abstract

Biyomimetik iskeleler, bunları hücre dışı matrise (ECM) benzer hale getirmek için farklı metodolojilerle üretilebilir. Bu yapılar 3 boyutlu yapıda düzenlenmiş doku ve organlarla uyumludur ve hücre dağılımı ve büyümesine yol açar. Grafen oksit, üstün özellikleri ve biyo uyumlulukları nedeniyle doku mühendisliği ve biyomedikal uygulamalar için potansiyel olduğunu kanıtlamıştır. GO'nun yüksek yüzey alanı ve gözenekli 3 boyutlu yapısı sayesinde hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını desteklediği zaten biliniyor. Bu nedenle kompozit yapı, sadece tüm bu özellikleri taşımakla kalmayıp aynı zamanda mekanik özellikleri de iyileştirmek için tasarlanmıştır. Kemik dokusunun kimyasal yapısını oluşturan hidroksiapatit (HA) bir biyoseramiktir. Biyouyumluluğu nedeniyle tıp ve diş hekimliğinde kullanılmaktadır. HA seramiği, bilinen biyoaktivitesi ve biyolojik bozunması nedeniyle iskele tasarımına dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra poli (ε-kaprolakton) (PCL), alifatik polyester olarak adlandırılan bir tür polimerdir ve bu nedenle uzun vadede yavaş çürüme oranı özelliğine sahip olduğu için kemik iskele uygulamalarında kullanım için iyi bir seçimdir. Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), PCL kullanımıyla üretilen birkaç tıbbi cihazı onayladı. Bu çalışmada, kemik dokusu mühendisliği uygulaması için PCL ve grafeneoksit kompozit 3D iskelelerin inşa edilmesi amaçlanmıştır. Sonra üzerinde yapılan bu 3 boyutlu iskeleler, kemik dokusu mühendisliği için 3 boyutlu iskelelerin etkinliğini artırmak amacıyla elektrospreyleme yöntemleri kullanılarak hidroksiapatit ile kaplanmıştır. Kompozit 3D iskelelerin morfolojik, kimyasal ve mekanik özelliklerini gözlemlemek için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopi (FTIR) analizleri ve bazı mekanik testler yapılmıştır.