Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Robot Destekli Üst Ekstremite Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu


AKGÜN İ. , AVCI E. E. , TİMURTAŞ E. , DEMİRBÜKEN İ. , POLAT M. G.

İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal, vol.6, no.1, pp.167-170, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal
  • Page Numbers: pp.167-170

Abstract

Erb-Duchenne Palsi üst brakiyal pleksustaki lezyon nedeniyle ortaya çıkan kas zayıflığı ve motor fonksiyon kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Rehabilitasyon kliniklerinde çeşitli konservatif rehabilitasyon yaklaşımları yaygın olarak kullanılmakla birlikte son yıllarda kullanılan robot destekli tedavi nörolojik bozukluğu olan hastalarda üst ekstremite fonksiyonunu iyileştirmek için umut verici bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma Erb-Duchenne Palsi’li pediatrik hastada robot destekli tedavinin üst ektremite motor fonksiyonuna etkisini göstermek amacıyla yapıldı. Çalışmaya 11 yaşındaki pediatrik hasta dahil edildi. Hastanın eklem hareket açıklığı, kas kuvveti ve üst ekstremite becerisi değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler tedavinin başlangıcında ve 12 haftalık tedavi sonrasında yapıldı. Tedavi sonrasında özellikle aktif dirsek fleksiyonunda 18°’lik artış olmak üzere dirsek ekstansiyonunda da iyileşmeler görüldü. El bileği fleksiyonunda 11° ve el bileği ekstansiyonunda 4°’lik artışlarla birlikte, ön kol supinasyon ve pronasyonu eklem hareket açıklıklarında minor kazanımlar gözlemlendi. Dirsek fleksiyonu, dirsek ekstansiyonu ve el bileği fleksiyonunun kas gücünde iyileşmeler görüldü. Üst ekstremite beceri skoru 3.96 puanlık artış gösterdi. Bu vaka raporu robot destekli tedavinin Erb-Duchenne Palsi’li hastalarda etkili bir rehabilitasyon yöntemi olabileceğini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus yaralanması, Erb-duchenne palsi, Robot destekli tedavi.