PES PLANUS DEFORMİTESİNE ÖZEL TASARLANAN ÇALIŞMA ÇORABININ AĞRI VE PEDOBAROGRAFİK ÖLÇÜMLERE ANLIK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Kılıç T. , Aydoğdu O. , Yurdalan S. U.

4TH INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 5 - 06 July 2021, pp.401-402

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.401-402

Abstract

Amaç: Pes planus deformitesi olan kişiler, ayak, diz, kalça ve bel bölgesi ağrıları ile günlük yaşam aktivitelerini sürdürürler. Çalışmamızda pes planus deformitesi olan bireylere özgü geliştirilmiş pes planus çorabının belirtilen bölgelerdeki ağrı duyusu ve pedobarografik ölçümlere anlık etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç Yöntem: Çalışmamıza 14 – 73 yıl yaş aralığında ve yaş ortalaması 30,5±16,55 yıl olan 20 gönüllü pes planuslu birey dahil edildi. Çorap, rijit pes planus üzerinde etkin olmayabileceğinden, esnek pes planuslu vakalar seçildi. Çalışma çorabı, ayağın yere temas eden yüzeyinin azaltılması ve kuvvetin doğru noktalara aktarılmasına yönelik tasarlandı. Kullanıcıların kendi çorapları ve pes planus çorabı ile ardışık pedobarografik (Diasu Baropodometrica, Rome, IT marka cihazı ile) ölçümleri yapılarak, ağrı değişimleri Vizüel Ağrı Skalası ile değerlendirildi. Verilerin SPSS v11.5 istatistik programı kullanılarak yapıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışma çorabı sonrası vizüel ağrı skalası değeri istatistiki anlamlı derecede 6,45±2,11’den 3,85±2,05’e düştü (p=0,001). Statik pedobarografik ölçüm değerlerinde çalışma çorabı sonrası sağ ve sol ayak ekstremite pedobarografik ölçüm değerleri sırasıyla 96,30±21,46’dan 87,67±18,81’e (p=0,001) ve 99,56±24,12’den 92,85±22,10 (p=0,001) değerine istatistiki açıdan anlamlı azaldı. Sağ ve sol ayak ekstremite dinamik pedobarografik ölçüm değerlerinin sırasıyla 148,46±25,40’tan 142,07±25,76’a (p=0,104) ve 140,40±25,52’den 139,68±26,70 değerine (p=0,501) değişimi istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda pes planus deformiteli bireylerde kullanılan çalışma çorabının ağrı şiddeti ve statik pedobarografik ölçüm değerleri üzerine anlık olumlu etkileri olduğu saptandı. Bu verilerin ışığında, pes planus deformiteli bireylerin uzun süreli çalışma çorabı kullanımının ağrıyı önleme ve deformite progresyonuna etkilerinin klinik olarak araştırılmasını önermekteyiz.