Kuantum Felsefesi: Postmodern Bilimin Doğuşu


Işıklı Ş.

Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2012

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Birleşik Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Fizik ve felsefenin birbirleri üzerine karşılıklı etkileri, birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Fakat felsefenin mevcut fiziğe nasıl bir etkide bulunduğuna dair nerdeyse hiç eser yayımlanmamıştır. Bu kitapta mevcut fiziğin bir yandan mevcut felsefe üzerindeki edimsel ve sanat etkileri sorgulanırken diğer yandan bu fiziğin mevcut kavranılışının yol açtığı ontoloji ve epistemoloji tasarımları irdelenmektedir. Bu yapılırken kuantum mekanikçilerinin felsefi eğilimleri ve dönemin başat felsefesini temsil eden filozofların görüşleri ile kuantum mekaniğinin biçimlenişi arasındaki ilişki ele alınmaktadır.
Bu ilişki daha sonra tersine döndürülerek postmodern felsefe ve bilim bağlamına aktarılmaya çalışılmaktadır.

Şevki Işıklı