Pirazin 2 3 Dikarboksilli Asid ile CuBr2 Kompleksinin Oluşumu ve NH3 ile Reaksiyonunun İncelenmesi


TAŞCIOĞLU S., KAKI E. H., YALÇIN B., BÜYÜKGÜNGÖR O., KOŞAR B., AYDIN A.

XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes