Polyester Reçinesi İçerisine İlave Edilen Cam Küreciklerin Polyesterin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi


BOZTOPRAK Y. , ÇAKIR M., KARTAL İ.

7. Uluslararası Kırılma Konferansı, 19 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text