Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme Amaçları Bağlamında Optimal Finansal Regülasyon Çerçevesinin Oluşturulması


Creative Commons License

ZÜLFÜOĞLU Ö.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.19, pp.490-510, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SETTING AN OPTIMAL FINANCIAL REGULATION FRAMEWORK FOR FINANCIAL STABILITY AND ECONOMIC GROWTH GOALS

Today, the regulatory role of the state is also very important for financial markets. The financial markets, which show a rapid development, play an important role in terms of economic stability, financial stability and economic growth, which are among the basic public goals. An efficient working financial system plays an important role in economic growth thanks to the function of supplying the funds needed by the real sector for its investments. In addition, stable financial markets have become a prerequisite for economic stability. Financial stability and economic growth are two goals that support each other. However, financial stability and economic growth cannot occur at the same time in general. The aim of this study is to discuss how a successful regulatory framework can be implemented. Within this perspective, the study concludes that the success of the regulations is related to an effective and well-functioning legal framework and the ability to intervene accurately and in a timely manner.

FİNANSAL İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME AMAÇLARI BAĞLAMINDA OPTİMAL FİNANSAL REGÜLASYON ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI

Günümüzde devletin üstlenmiş olduğu düzenleyici rol finansal piyasalar açısından da büyük önem arz etmektedir. Hızlı bir gelişim gösteren finansal piyasalar temel kamusal hedefler arasında yer alan ekonomik ve finansal istikrar ile ekonomik büyüme açısından oldukça önemli bir rol ifa etmektedirler. Etkin çalışan bir finansal sistem, reel kesimin yatırımları için ihtiyaç duyduğu fonları tedarik etme işlevi sayesinde, ekonomik büyümede önemli bir rol üstlenmektedir. Ayrıca istikrarlı finansal piyasalar ekonomik istikrarın da ön koşullarından biri haline gelmiştir. Finansal istikrar ve ekonomik büyüme birbirini destekleyen iki amaç olmasına karşın, finansal istikrar ve ekonomik büyümenin aynı anda gerçekleşmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu çalışmanın amacı başarılı bir regülasyon çerçevesinin nasıl oluşturulabileceğini tartışmaktır. Çalışma sonucunda, regülasyonların başarısının, etkin ve iyi işleyen bir yasal çerçeve ile doğru ve zamanında müdahale edebilme yetisiyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.