Sinemada Şimdiki Zaman Nokta Filmi Üzerinden Biçim ve İçeriğin Plan Sekansta Birleşimi


DEMOĞLU M. E.

Kadir Has Üniversitesi 17. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı “Sinema ve Zaman", Turkey, 10 - 11 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey