PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM (TAZOCİN) KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN SİSTEMİK TOKSİSİTE


GÜL F. , BİLGİLİ B. , KAVAS A. D. , ARSLANTAŞ M. K. , CİNEL İ. H.

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey