High school students’ perceptions of environmental issues: a case study in Izmir


Creative Commons License

Doğan Ö. K. , Çakır M.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.44, pp.15-31, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.15285/maruaebd.286483
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.15-31

Abstract

High school biology curriculum which was revised and restructured in 2013 greatly emphasizes global environmental and ecological concerns. The purpose of this study was examining high school students’ understandings of global environmental issues including biodiversity, carbon cycle, global warming, and ozone layer depletion. Scales developed for this purpose were adapted and used in this investigation. The questionnaires were administered online to 425 students in four high schools in İzmir, Turkey. Analysis involved frequencies, percentages, and comparing means for students attending different kinds of high schools. Analysis of variance for differences among high schools and responses to different issues were also included. Results of the study indicated that most of the high school students held misconceptions about the ozone layer depletion, global warming, and where ozone is located in the atmosphere. Implications of the study included guidelines for high school science teachers in teaching such global environmental issues.

Ekonomik kararların ve teknolojik gelişmelerin çevreye önemli ve geri dönüştürülmesi zor etkileri olduğundan, bu etkiler çeşitli toplumsal kesimler tarafından tartışılmakta ve sürekli gündemde tutulmaktadır. 2013 yılında yeniden yapılandırılan biyoloji öğretim programında da çevre konularına oldukça geniş bir yer verilmesi güncel çevre sorularının ve vatandaşların bu konularda bilinçli olmalarının önemine işaret etmektedir. Bu çalışmada yeni öğretim programına göre eğitim gören lise öğrencilerinin güncel çevre sorunlarından biyolojik çeşitlilikkarbon döngüsüküresel ısınma ve ozon tabakası incelmesi konularındaki anlayışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Söz konusu güncel çevre sorunları ile ilgili geliştirilmiş olan ölçekler, İzmir ilinde bulunan 4 liseden toplam 425 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçek internet üzerinden uygulanmış ve katılımcılardan verilen her önermeye doğru, yanlış veya kararsızım olarak cevap vermeleri istenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Bu analizler sırasında frekans, yüzde ve ortalama hesaplaması ile öğrencilerin çevre sorunları hakkındaki anlayışları belirlenmiş ve tek yönlü ANOVA kullanılarak öğrenci grupları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Sonuçlar, birçok öğrencide ortak olarak, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve ozonun atmosferdeki yeri konularını ilişkilendirmede kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiş ve bu konuların lise sınıflarında işlenirken öğretmenlerin hangi anlayışlara vurgu yapmaları gerektiğine cevap vermiştir.