Örgütler Arası Ağlar Perspektifinden Öğrenme ve Ağ Etkililiği Arasındaki İlişki: Stk Alanında Bir Araştırma


Creative Commons License

ÖZDEMİRCİ A. , MALO M.

Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.50-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.1111/j.1365-277x
  • Title of Journal : Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.50-73

Abstract

This study examines the relationship between inter-organizational learning and network effectiveness. Data belonging to the Youth Organizations Forum (GoFor), which is an active network in the youth field, was coded through the social network analysis program, UCINET, and analysis findings were obtained. In this context, three different types of data were obtained, namely “sharing information, sharing resources and cooperating” to identify the links between 32 GoFor member legal organizations. Existing (1) and nonexistent (0) relationships are created as a matrix in binary coding. The findings of the analysis include network-related centrality (internal-external degree, proximity, and Bonacich), density and structural gaps.

Bu çalışmada örgütler arası öğrenme ile ağ etkililiği arasındaki ilişki incelenmektedir. Gençlik alanında aktif bir ağ olan Gençlik Örgütleri Forumu’na (GoFor) ait veriler sosyal ağ analizi programı UCINET aracılığıyla kodlanmış ve analiz bulguları elde edilmiştir. Bu kapsamda GoFor üyesi 32 tüzel örgüt arasındaki bağları tespit etmek için “bilgi paylaşımı, kaynak paylaşımı ve işbirliği gerçekleştirme” olmak üzere üç farklı ilişki türünde veri elde edilmiştir. Var olan (1) ve var olmayan (0) ilişkiler ikili kodlama şeklinde matris oluşturulmuştur. Analiz bulguları ağa ilişkin merkezilik (iç-dış derece, arasında, yakınlık ve Bonacich), yoğunluk ve yapısal boşluklar verilerini kapsamaktadır.