Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Şüpheli Banka Kredileri ve Kredi Açığının Döngüsel Etkileşimleri


Tunay K. B. , Tunay N. , Akhisar İ.

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.21-46, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-46

Abstract

Çalışmada yükselen piyasa ekonomilerinde şüpheli banka kredileri ve kredi açığının ekonomik ve finansal döngülerden nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Bu çerçevede şüpheli krediler ile kredi açığının ekonomik faaliyet hacmini yansıtan değişkenlerle karşılıklı etkileşimleri üzerinde durulmuştur. 20 yükselen ekonomiden derlenen 1999-2014 dönemi yıllık verilerinden meydana gelen bir panel veri seti analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak Cagala ve Glogowsky’nin (2012) geliştirdikleri panel VAR yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, banka kredilerinin ekonomik faaliyet hacmi ve finansal varlık fiyatları üzerindeki derin etkileri olduğu görüşünü doğrular niteliktedir. Öte yandan bu etkileşim tek yönlü değil, karşılıklıdır. Şüpheli kredilerin olası finansal ve reel şoklardan şiddetli bir şekilde olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Benzer şekilde bu değişkende gözlenebilecek şokların hem reel hem de finansal ekonomide ciddi dalgalanmalara neden olması olasılığı belirlenmiştir. Sistemik banka krizlerinin öncü bir göstergesi olarak gösterilen kredi açığı da reel ve finansal şoklara duyarlıdır.