Profesyonel Monopalet Sporcularında Alfa-Aktinin – 3 (ACTN3) R577X (rs1815739) Polimorfizminin Dağılımı ve Boy-Kilo İlişkisi


Kavas N. C., Yüksel İ., SERCAN DOĞAN C., Kapıcı S., TUNA G., ULUCAN K.

Euroasian Research In Sport Science, 2018 (Peer-Reviewed Journal)