İLETİŞİM ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ARAÇ BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ OLARAK MÜZAKERE


Creative Commons License

POYRAZ E., KURUOĞLU K.

Intermedia International e-journal, vol.1, pp.162-177, 2016 (Peer-Reviewed Journal)