Ambalaj Kavramı, Plastik Ambalaj Hammaddeleri ve Özellikleri


Creative Commons License

Şimşeker O., Boztaş C.

4. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2011, pp.503-511

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.503-511
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Packaging is a material that protects the product and provide the safe transport of product. There are different packaging samples according to its raw material like wood, plastic, paper, metal, glass and flexible. This samples are chosen according to product that is covered. For example, a liquid product is covered by using glass, plastic or metal package.

Packaging is a cover for outside of the product. It protects the product from physical damages like striking, crushing, warming up. It provides convenience for storing and purchasing. Besides those features, it informs customer with its design and it effects customer’s decision.

Plastic packaging is one of these packaging samples. Plastic packaging which turns towards recycleable and re-useable plastics, is used with taking into consideration product, product’s feature and health conditions.

Plastic packaging is used for many sectors like advertisement, textile, food, furniture, stationery and medical sector.

This study explains the definition of packaging, usege space and samples according to its raw metarial and informs about plastic packaging and tells about raw metarials which is used for plastic packaging.

Ambalaj içinde bulunduğu malzeme ya da ürünü temiz ve güvenilir bir şekilde saklayıp depolanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan malzemedir. Kullanılan hammaddesine göre; ahşap, plastik, kağıt, metal, cam ve esnek (fleksible) olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Ambalaj çeşitleri içine konulacak ürüne göre seçilir. Mesela sıvı bir ürün cam, plastik veya metal ambalaj kullanılarak tüketiciye sunulur.

Ambalaj ürünün dış örtüsüdür. Ürünü çarpma, ezilme, ısınma gibi fiziksel etkenlerden korur. Taşınma, depolama ve satın alma kolaylığı sağlar. Bunların yanı sıra tarsımı ile tüketiciyi bilgilendirir ve tüketicinin satınalma kararını etkiler.

Plastik ambalaj da bu ambalaj çeşitlerinden bir tanesidir. Ürün, ürünün özelliği ve sağlık koşulları göz önüne alınarak kullanılan plastik ambalaj; günümüzde geri dönüşebilen ve tekrar kullanılabilen plastiklere yönelmiş durumdadır. Plastik ambalaj, reklam, tekstil, gıda, mobilya, kırtasiye, ilaç sektörleri dahil olmak üzere bir çok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmada ambalajın tanımı, kullanım yeri ve hammaddelerine göre çeşitleri açıklanmış, plastik ambalaj hakkında bilgi verilmiş ve plastik ambalajlamada kullanılan hammaddeler anlatılmıştır.