YÖRESEL DOKUMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ BEZCE 2016 ÇALIŞTAYI


Creative Commons License

Tok Dereci V.

Bezce 2016 "Anadolu'ya Dokunan Bezler" 7 Tekstil Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2016, vol.1, pp.534-543

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.534-543

Abstract

Bildiri, Anadolu’ da dokunan yöresel bezlerin, geleneksel yapılarına müdahale edilmeden ürüne dönüştürülmesinin sürdürülebilirliğini konu alan ve bir eğitim modeli niteliği taşıyan “Bezce 2016 – Anadolu’ya Dokunan Bezler Çalıştayı” sürecine odaklanan bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışma aynı zamanda çalıştay süreci ile sürdürülebilirlik kavramının temel öğeleri arasındaki paralelliğe de dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Bildiri de, yöresel bezlerin taşıdığı kültürel değerlerin değiştirilmeden çağın gereklerine uygun kullanım alanı yaratılması sorununa tasarımcı yaklaşımıyla odaklanılarak, çözüm arayışında özellikle tasarımcının önemi ve rolünü ön plana çıkarmayı hedefleyen bir işbirliği modeli önermesi üzerinde durulacaktır.

Çalıştay süreci ve çıktıları, tasarımcı ile yerel üretici ve dokuyucuya kazanımları, eğitim açısından tüm bileşenlere yeni, özgün, kültürel taşıyıcılık, sürdürülebilirlik, yaratıcılık yöntemleri gibi temel kavramları ortak algıda sorgulatması bakımından somut veriler üzerinden şemalaştırılarak, görsel eşliğinde tartışılmaya sunulacaktır.

Anahtar kelimeler:  sürdürülebilirlik, gelenek, yenilik, yöresel bezler, yaratma yöntemleri