İleri ve son evre akciğer hastalığında ikincil solunum yetmezliği olan hastaların bakım verenlerinde bakım verici yükü ve depresyon ilişkisi


OLGUN YILDIZELİ Ş. , Arıkan H. , kasapoglu u. s. , kocakaya d., ERYÜKSEL S. E. , CEYHAN B. , ...More

Turk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Turkey, 12 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey