Dijital Yerlilerin Dijital Kamu Diplomasisi Uygulamalarına Yönelik Algısı: Kültür Diplomasisi Özelinde Bir Değerlendirme


AYDIN A., POYRAZ E.

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), vol.2, no.1, pp.1-11, 2022 (Peer-Reviewed Journal)