ALİ PEKCAN'IN FIKHIN BEDENE BÜRÜNÜŞÜ ADLI KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KİTAP TANITIMI)


Kara Y.

Other, pp.493-496, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.493-496

Abstract

Dört mezhep imamından biri olan Ebu Hanife’nin İslam fıkıh düşüncesine ve içtihad anlayışına çok önemli katkıları olmuştur. Muasırları arasında mümtaz bir yere sahip bulunması, İslam Fıkıh düşüncesinde önemli bir çığır açması, döneminden itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodunu takip etmesi gibi sebeplerle kendisine “büyük İmam” anlamına gelen İmâm-ı Âzam sıfatı verilmiştir. Nitekim onun kılavuzluğunda neş’et eden ve öğrencilerinin çabalarıyla gelişip yaygın hale gelen fıkıh ekolü de “Hanefi Mezhebi” adını almıştır. İslam fıkıh düşüncesinde sahip olduğu bu konuma rağmen Ebu Hanife’nin günlük yaşantısı, sosyal ilişkileri, kişiliği ve bunların fıkıh düşüncesine etkisi hakkında gerek Türkçe gerekse başka dillerde yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu bakımdan Ali Pekcan’ın “Fıkhın Bedene Bürünüşü” adını taşıyan çalışması bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.