A Mixed Method Study on Teachers’xx Competency to Help Students Gain Affective FieldBehaviors/Öğretmenlerin Duyuşsal Alan Davranışlarını Kazandırma Yeterliliklerine DairBir Karma Yöntem Çalışması


ÖZDEMİR A. , Demirbilek M., DURSUN S.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey