İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BELİRLİ GÜN VE HAFTALARLA İLGİLİ ŞARKILARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


PİJİ KÜÇÜK D. , USLU M. , ÖZDEMİR V.

The Journal Of Academic Social Science, vol.8, no.102, pp.263-275, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 102
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/asos.41421
  • Title of Journal : The Journal Of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.263-275

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftalarla ilgili şarkılara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftaların kavratılmasında şarkıların sağladığı yararlar ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yöneltilen ilk açık uçlu soruyu yanıtlayan öğretmenlerin, şarkıları etkili ve yararlı bulduğu saptanmıştır. Belirli gün ve haftalar ile ilgili yapılan sergi, gösteri, gezi vb. etkinliklerde, şarkıların kullanılmasının etkisi hakkındaki görüşleri almak amacıyla yöneltilen ikinci açık uçlu soruyu yanıtlayan öğretmenlerin, şarkıların kullanılmasını yararlı bulduğu saptanmıştır. Müzik ve sınıf öğretmenlerinin, belirli gün ve haftaların daha verimli bir şekilde öğretilmesine katkı sağlayabilecek önerilerini almak amacıyla sorulan üçüncü açık uçlu soruya yönelik olarak; öğretmenler var olan şarkıların yetersiz buldukları yönünde görüş bildirmiş ve yeni şarkıların bestelenmesini, müzik dersinin iki saate çıkarılmasını, öğrencilere beste yaptırılabileceğini, müzik dersini sınıf öğretmenlerinin değil branş (müzik) öğretmenlerinin yürütmesi gerektiğini, ders kitaplarındaki şarkıların EBA’ya eklenebileceğini ve repertuarın güncellenebileceğini önermişlerdir.