Religious Pluralism: Ideals and Realities


Acar R.

Elis Yayınları, Ankara, 2007

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: Elis Yayınları
  • City: Ankara
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Bu eser, günümüzde din felsefesinin önemli tartışma konularından biri olan dinî çoğulculuk meselesini, bu konudaki en başarılı isimlerden John Hick'in çoğulculuk modeline yoğunlaşarak ele almıştır. Dinî çeşitlilik vakıası karşısında, dinî inançların müminler gözündeki saygınlığına zarar vermeyen ama pek çok dinin inançlarının doğruluğunu ve müntesiplerinin kurtuluşa erebilmesini savunmayı mümkün kılacak bir dinî çoğulculuk modelinin oluşturulmasının imkânını sorgulamıştır. Daha muayyen olarak, aday John Hick'in, dinin dinî olan fakat belirli bir dinî geleneğe ait olmayan ve onunla kayıtlı olmayan bir izahını yapmakta yani, dinî inançların müntesipleri nezdindeki saygınlığını kabul eden fakat belli bir dini diğerlerinden üstün görmeyip pek çok dinin inançlarının doğruluğunu ve bağlılarını kurtuluşa erdirmesini kabul eden bir din yorumu getirmekte başarılı olup olmadığını incelemiştir. John Hick'in dinî çoğulculuk modelindeki (1) bizatihi Gerçek kavramını, (2) dinî öğretilerin efsânevî doğruluğu meselesini ve (3) kurtuluş tasavvurunu ayrıntılı olarak ele almıştır.