Yaşlanma ile İlişkili Klotho Geni ve Bu Genin Ekspresyonunda Epigenetik Faktörlerin Rolü


TURAN K., Çağlayan E., ATA P.

Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu: Moleküler Bakıştan Kliniğe, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes