Öğrencilerin Fen Derslerinde Uyarlanabilir Öğrenme Sorumlulukları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZGÜR E., GÜREL C., ÇAKIR M. , ANIL Ö., AYDIN H., ATILGAN E.

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Niğde
  • Country: Turkey