1,2-Bis(difenilfosfino)etan Koordinasyonlu Lüminesans Özellikli Yeni Tip Iridium Bazlı Yarı-Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fosforesans Özelliklerinin İncelenmesi


Evitan Z., ÖZER M. , ÇUBUK S.

32.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey